Arytmetyka komputerowa - zadania przygotowujące do sprawdzianu

Przypomnienie wszystkich obliczeń, które poznaliśmy. Zadania na tej stronie pokazują dokładnie jakiego typu liczby będziecie zamieniać na sprawdzianie. Pewnie niektóre się powtórzą, więc warto zrobić samodzielnie.

slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

1. Systemy liczbowe

1.1. Zadania przygotowujące do sprawdzianu

a) 210 = ?? 2
b) 510 = ?? 2
c) 1510 = ?? 2
d) 5110 = ?? 2
e) 18210 = ?? 2

f) 410 = ?? 8
g) 1610 = ?? 8
h) 3910 = ?? 8
i) 7210 = ?? 8
j) 16210 = ?? 8

k) 510 = ?? 16
l) 1310 = ?? 16
ł) 3110 = ?? 16
m) 17110 = ?? 16
n) 25610 = ?? 16

o) 12 = ?? 10
p) 1012 = ?? 10
q) 10012 = ?? 10
r) 110012 = ?? 10
s) 1001112 = ?? 10

t) 38 = ?? 10
u) 178 = ?? 10
w) 2178 = ?? 10
x) 1108 = ?? 10
y) 1558 = ?? 10

z) 116 = ?? 10
aa) F16 = ?? 10
ab) 2A16 = ?? 10
ac) 20B16 = ?? 10
ad) 10116 = ?? 10

1.2. Metody rozwiązywania

Zamiana liczby dziesiątkowej na inne systemy - 4 minuty 19 sekund

Zamiana liczby w innych systemach liczbowych na dziesiętny - 5 minut 42 sekundy

Konwerter liczb pomiędzy systemami

2. System binarny

2.1. Zadania przygotowujące do sprawdzianu

a) 28 = ?? 2
b) 158 = ?? 2
c) 1138 = ?? 2
d) 1018 = ?? 2
e) 1558 = ?? 2

f) 316 = ?? 2
g) B16 = ?? 2
h) 1C16 = ?? 2
i) A0A16 = ?? 2
j) 10016 = ?? 2

k) 102 = ?? 8
l) 1011012 = ?? 8
ł) 1100012 = ?? 8
m) 10110112 = ?? 8
n) 1000002 = ?? 8

o) 112 = ?? 16
p) 11012 = ?? 16
q) 1011012 = ?? 16
r) 10110112 = ?? 16
s) 10100002 = ?? 16

2.2. Metody rozwiązywania

Zamiana systemu dwójkowego na ósemkowy i szesnastkowy - 4 minuty 55 sekund

Konwerter liczb pomiędzy systemami

3. Obliczenia binarne

3.1 Zadania przygotowujące do sprawdzianu

a) 12 + 12 = ?? 2
b) 1002 + 112 = ?? 2
c) 1102 + 112 = ?? 2
d) 101102 + 10112 = ?? 2
e) 1101102 + 1010112 = ?? 2

f) 102 - 12 = ?? 2
g) 1102 - 102 = ?? 2
h) 1102 - 112 = ?? 2
i) 101102 - 10112 = ?? 2
j) 1101102 - 1010112 = ?? 2

k) 102 • 112 = ?? 2
l) 1102 • 102 = ?? 2
ł) 1102 • 112 = ?? 2
m) 10112 • 10012 = ?? 2
n) 1101102 • 1012 = ?? 2

o) 10112 : 102 = ?? reszta ??2
p) 111112 : 1112 = ?? reszta ?? 2
q) 10000 2 : 112 = ?? reszta ??2
r) 1011011 2 : 1010 2 = ?? reszta ??2
s) 1101102 : 1012 = ?? reszta ??2

3.2 Metody rozwiązywania

Dodawanie binarne - 2 minuty 47 sekund

Odejmowanie binarne - 5 minut 57 sekund

Mnożenie binarne - 2 minuty 46 sekund

Dzielenie binarne - 4 minuty 18 sekund

Kalkulator liczb binarnych

4. Reprezentacje liczb ujemnych

4.1 Zadania przygotowujące do sprawdzianu

Zamień na reprezentację ZM, ZU1 oraz ZU2 na 4 bitach
a) 110 = ?? (ZM) = ?? (ZU1) = ?? (ZU2)
b) -110 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)
c) 510 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)
d) -310 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)
e) 710 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)

Zamień na reprezentację ZM, ZU1 oraz ZU2 na 8 bitach
f) 3110 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)
g) -1810 = ?? (ZM)= ?? (ZU1) = ?? (ZU2)

Ile wynosi liczba zapisana w ZM na 4 bitach:
h) 1010 ZM = ?? 10
i) 0011 ZM = ?? 10

Ile wynosi liczba zapisana w ZM na 8 bitach:
j) 1000 1010 ZM = ?? 10
k) 0001 1100 ZM = ?? 10

Ile wynosi liczba zapisana w ZU1 na 4 bitach:
l) 1110 ZU1 = ?? 10
ł) 0010 ZU1 = ?? 10

Ile wynosi liczba zapisana w ZU1 na 8 bitach:
m) 1100 1010 ZU1 = ?? 10
n) 0011 1100 ZU1 = ?? 10

Ile wynosi liczba zapisana w ZU2 na 4 bitach:
o) 1101 ZU2 = ?? 10
p) 0110 ZU2 = ?? 10

Ile wynosi liczba zapisana w ZU2 na 8 bitach:
q) 1001 1110 ZU2 = ?? 10
r) 0000 1100 ZU2 = ?? 10

4.2 Metody rozwiązywania

Zapis liczby ujemnej w reprezentacjach Znak Moduł, Zapis Uzupełnień do 1 oraz Zapis uzupełnień do 2 - 3 minuty 40 sekund

Odczyt liczby ujemnej w reprezentacjach Znak Moduł, Zapis Uzupełnień do 1 oraz Zapis uzupełnień do 2 - 6 minuty 6 sekund

5. Ułamki binarne

5.1 Zadania przygotowujące do sprawdzianu

a) 0.012 = ?? 10
b) 101.12 = ?? 10
c) 10.112 = ?? 10
d) 110.1012 = ?? 10

e) 0.510 = ?? 2
f) 2.12510 = ?? 2
g) 11.62510 = ?? 2

4.2 Metody rozwiązywania

Ułamki binarne 6 minut 22 sekundy